Επαγγελματικοί χώροι, Ανακαίνιση & μελέτη φωτισμού

Η ανακαίνιση ενός επαγγελματικού χώρου και ανάλογα την χρήση και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρή, προχωράμε στης εργασίες ανακαίνισης, διαμόρφωση του χώρου, την μελέτη φωτισμού, την επιλογή των χρωματισμών και των εξοπλισμό - έπιπλα που θα μας δώσουν και την τελική μορφή του χώρου.

Μεγάλη σημασία στους επαγγελματικούς χώρους έχει η μελέτη φωτισμού που σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα θα πρέπει να προσδίδει στον χώρο την φωτεινότητα, την άνεση, την ασφάλεια και την ζεστασιά - οικειότητα τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζόμενους .
Κατηγορίες επαγγελματικών χώρων.
 

Γραφεία
Στα γραφεία ένας συνδυασμός γενικού φωτισμού οροφών και τοίχων, καθώς και ύπαρξη φωτισμού στην επιφάνεια εργασίας, είναι ιδανικός αυξάνοντας την απόδοση στην επιφάνεια εργασίας και δεν δημιουργεί σκιές ή σκοτεινές οροφές και τοίχους κάνοντας τον χώρο ζωηρό και άνετο για εργασία και όχι αποπνικτικό μειώνοντας έτσι την απόδοση στην διάρκεια της εργασίας.
Ειδικότερα στα ιατρεία και γενικά σε χώρους με αίθουσα αναμονής η χρήση απαλού ζεστού φωτισμού, η ανάδειξη κάποιων διακοσμητικών στοιχείων με την ταυτόχρονη ύπαρξη όμως επαρκούς φωτισμού για την ανάγνωση ή το ξεφύλλισμα των περιοδικών που συνηθίζεται να γίνεται από τους πελάτες κατά την διάρκεια της αναμονής τους. Περιοδικά και κάποια βιβλία είναι απαραίτητα σε τέτοιους χώρους.
 

Εμπορικοί χώροι, καταστήματα
Στα καταστήματα ο φωτισμός έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την ασφαλή κυκλοφορία, τον προσανατολισμό των πελατών στον χώρο, την ορθολογική κατανάλωση ηλεκτρικής ενεργείας. Ο φωτισμός έχει πρωταρχικό ρόλο στην αποτελεσματική προβολή των εμπορευμάτων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων. Επίσης την δημιουργία κατάλληλης ατμόσφαιρας για τον πελάτη και η σωστή απόδοση των πραγματικών χρωμάτων και της υφής των εμπορευμάτων.
 

Ο φωτισμός των καταστημάτων ανάλογα με την χρήση τους μπορεί να είναι γενικός φωτισμός, οροφών και τοίχων, φωτισμός ανάδειξης των εμπορευμάτων που μπορεί να αντικαταστήσει τον γενικό φωτισμό, δημιουργώντας έτσι περιοχές φωτός και σκιάς που προσδίδουν μια οικεία και ζέστη ατμόσφαιρα.
Κρυφός γραμμικός ή φωτισμός δημιουργίας ειδικών εφέ, χρησιμοποιείται για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος ή για να ορίσει τα όρια της περιμέτρου βοηθητικών χώρων ή σαν φωτισμός ασφαλείας σε σκάλες εσωτερικές.
 

Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει σύστημα έλεγχου φωτισμού τόσο για την ένταση, το χρώμα καθώς και την κατεύθυνση - εύρος της δέσμης εάν χρησιμοποιούνται σποτ. Επίσης τα κυκλώματα πρέπει να επαρκούν για την διαχείριση του φωτισμού ανάλογα με την μέρα, την ώρα και την εμπορική κίνηση.
Η επιλογή κατάλληλων λαμπτήρων μας παρέχει την πιο αποτελεσματική εξοικονόμηση ενεργείας.
Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την μελέτη φωτισμού των καταστημάτων, αποτελεί η σωστή απόδοση και αντίληψη του χρώματος των προϊόντων καθώς οι άνθρωποι - πελάτες αγοράζουν περισσότερο με τα μάτια τους και λιγότερο με την υφή των υφασμάτων και σε πολλές περιπτώσεις και των φαγητών.

© Developed by Jetnet