Θέρμανση και ανακαίνιση

Κάνοντας ανακαίνιση στο σπίτι μας, είναι λογικό να πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον τρόπο θέρμανσης, που ανήκει και αυτή στις υποδομές του σπιτιού.
Πολλοί πελάτες μας ρωτάνε γιατί δεν αναφέρουμε στα πακέτα ανακαίνισης για την θέρμανση.

Τα πακέτα ανακαίνισης αφορούν ως επί το πλείστον διαμέρισμα μιας σχετικής παλαιότητας, συνεπώς θέλουν αναβάθμιση των υποδομών.
Θέρμανση δεν είναι μόνο η αλλαγή των σωμάτων καλοριφέρ με τους διακόπτες, αλλά και οι σωληνώσεις και ο λέβητας με το καύσιμο.
Δεν έχουν όλα τα υπάρχοντα διαμερίσματα την ιδία υποδομή θέρμανσης.
Κάποιες οικοδομές έχουν κεντρικό σύστημα θέρμανσης, άλλες έχουν και χωριστά ωρομέτρηση στα διαμερίσματα δίνοντας μεγαλύτερη αυτονομία, και άλλες δεν έχουν καθόλου κεντρική θέρμανση.
Στις πόλεις ισχύουν κανονισμοί πολεοδομικοί που θέτουν κάποιους περιορισμούς, όσον αφόρα την αλλαγή τρόπου θέρμανσης.
Σημαντική είναι και η χρήση που προορίζεται το διαμέρισμα.
Άρα η θέρμανση απαιτεί ξεχωριστή μελέτη ανά διαμέρισμα, γι' αυτό δεν μπορεί να υπολογιστεί στα ενδεικτικά πακέτα ανακαίνισης.

© Developed by Jetnet