Μόνωση Ταράτσας - Θερμομόνωση, Υγρομόνωση, Στεγάνωση

Η μόνωση της ταράτσας είναι συνδυασμός : 1) υγρομόνωση, στεγάνωση & 2) θερμομόνωση.


Η ενεργειακή αναβάθμιση της ταράτσας ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες απο την πλάκα, και κατά συνέπεια πέραν από το αρχικό κόστος των εργασιών που απαιτούνται, μειώνουμε την κατανάλωση της ενέργειας αρα και το κόστος για θέρμανση – ψύξη.


α) Καθαρισμός ταρατσόπλακας: Γίνεται έλεγχος της
επιφάνειας της ταρατσας  (προεξέχοντες μπετόβεργες, σαθρά σημεία και βρύα).


β)  Μονωτική βαφή ταρατσόπλακας (φράγμα υδρατμών) : επαλείφουμε την επιφάνεια με ένα τσιμεντοειδές  ενός συστατικού, με  σκούπα  ή ρολλό βαφής.  Το περνάμε 2 χέρια σταυρωτά με διαφορά τουλάχιστον 8 ωρών το ένα από το άλλο με σκοπό την αρχική μόνωση της πλάκας από τα νερά της τσιμεντοκονίας ρύσεων ή του περλομπετού που πρόκειται να τοποθετηθεί.


γ)  Εφαρμογή υλικού θερμομόνωσης  τοποθετούμε το θερμομονωτικό υλικό (προτείνω εξηλασμένη πολυστερίνη ) πάχους τουλάχιστον 5 cm το οποίο το κολλάμε σημειακά  με μια ελαστική κόλλα πλακιδίων.


δ)  Ρίψη κονιάματος ρύσεων: Η επιλογή του κονιάματος τσιμεντοκονία – περλομπετό εξαρτάται απο το διαθέσιμο για τις κλίσεις ύψος.   Επί του κονιάματος διανοίγουμε αρμούς συστολής – διαστολής πλάτους 5-10mm και παρόμοιο βάθος περίπου κάθε 16-20m2, η πλήρωση των οποίων γίνεται με κορδόνι πολυουρεθάνης.


ε)  Εφαρμογή υλικού υγρομόνωσης: Δέκα με είκοσι ημέρες (εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και την εποχή) μετά την ρίψη του κονιάματος προχωρούμε στην εφαρμογή της υγρομόνωσης με ένα τσιμεντούχο ελαστομερές σύστημα δύο συστατικών (σκόνη +γάλα) 2 φορές σταυρωτά (προτείνω και 1 στρώση ακόμη για καλυτέρα αποτελέσματα) και το ειδικό υαλόπλεγμα το οποίο και αποτελεί τον οπλισμό της μόνωσης.

 

 

 

 

Η στεγάνωση – μόνωση της ταράτσας είναι αναγκαία για να μην επιτρέπει να διαπερνά το νερό και η υγρασία στην πλάκα.


Μπορεί να γίνει, είτε με επαλειφώμενα υλικά δηλαδή υγρή στεγάνωση είτε με θερμοκολλητές ασφαλτικές μεμβράνες.


Η υγρή καθώς και η θερμοκολλητή στεγάνωση, δεν είναι για πλήρη βατότητα στην ταράτσα, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επενδύσουμε την ταράτσα με πλακάκια.


Ας πούμε κάποια πράγματα για την υγρή στεγάνωση :


Αν έχουμε περιορισμένη βατότητα και θέλουμε έναν οικονομικό τρόπο στεγάνωσης, μια καλή λύση είναι τα ελαστομερή στεγνωτικά. Ποικίλουν ως προς τα χρόνια εγγύησης την αντοχή τους στις καιρικές συνθήκες και την ανακλαστικότητα τους.


Αν θέλουμε η ταράτσα μας να έχει περισσότερη επισκεψιμότητα καθόλη την διάρκεια του έτους, καθώς και περισσότερη αντοχή όσον αφόρα την στεγανωτική λειτουργία στο πέρασμα των χρόνων τότε η λύση είναι τα τσιμεντοειδή στεγνωτικά. Επίσης με αυτήν την επιλογή μπορούμε εύκολα να επενδύσουμε την ταράτσα με πλακάκια όταν το θελήσουμε.


Εναλλακτικά μπορούμε να κάνουμε την υγρομόνωση με επαλειφόμενη πολυουρεθανική μεμβράνη 2 χέρια σταυρωτά. Στην συνέχεια για την προστασία της υγρομόνωσης και για να έχουμε πλήρη βατότητα στην ταράτσα μας καλό θα ήταν να την περάσουμε και ένα χέρι προστατευτικής βαφής. Η προστατευτική βαφή μπορεί μετά από κάποια χρόνια να ανανεωθεί και έτσι να διατηρήσουμε την υγρομόνωση μας για αρκετό διάστημα.


Η υγρή στεγάνωση και τα πλεονεκτήματα της :


• Εύκολη εφαρμογή πάνω στο παλιό υπόστρωμα με την κατάλληλη προετοιμασία.
• Δεν την επηρεάζουν τα εμπόδια και η τυχόν ανωμαλίες αφού είναι επαλειφώμενη χωρίς ενώσεις και αρμούς που αυξάνουν τις πιθανότητες αστοχίας και την διείσδυση νερού ή υγρασίας.
• Δεν επιτρέπει να διαπερνά το νερό και η υγρασία στην πλάκα, συγχρόνως όμως επιτρέπει την διαπνοή της πλάκας είναι υδρατμοπερατή.
• Έχει πολύ καλή σχέση κόστους – απόδοσης και διάρκειας στον χρόνο.
• Οι μεμβράνες που δημιουργούνται έχουν μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή – αντανακλαστικότητα στην ακτινοβολία του ηλίου.


Η στεγάνωση με θερμοκολλητές ασφαλτικές μεμβράνες, έχει μεγάλο βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο δεν είναι υδρατμοπερατή, έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος και θέλει μεγάλη προσοχή κατά την εφαρμογή της για την αποφυγή αστοχιών.


Η ταράτσα μας έχει μονωθεί πλήρως, και μπορούμε αν θέλουμε να τοποθετήσουμε φυτά, μεγάλες γλάστρες, να δημιουργήσουμε έναν μικρό κήπο, να κατασκευάσουμε μια πέργκολα, να στρώσουμε κάποιο μέρος με πλάκες. Όλα αυτά όμως πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη από την αρχή για την σωστότερη εφαρμογή των εργασιών.


Εφόσον θεωρούμε ότι  η βατότητα στην ταράτσα μας δεν θα είναι μεγάλη και θέλουμε κάτι πολύ οικονομικό μπορούμε να κάνουμε την υγρομόνωση με επαλειφόμενο ελαστομερές στεγνωτικό δωμάτων. Το οποίο δεν πρέπει να σκεπαστεί πουθενά.

 

© Developed by Jetnet